Inleiding

Het Wod Winkeltje neemt jouw Privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welke doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@hetwodwinkeltje.nl

Wie is Het Wod Winkeltje?

Het Wod Winkeltje is een eenmanszaak Het Wod Winkeltje, kantoorhoudend te (7936TK) Tiendeveen aan de Kerkweg 22. ingeschreven in het handelsregister va de Kamer van Koophandel onder nummer 65770471.

LET OP: Dit is geen bezoekadres.

Het Wod Winkeltje is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Wod Winkeltje de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Het Wod Winkeltje jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinde waarvoor Het Wod Winkeltje persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij telkens aangegeven welke gegevens Het Wod Winkeltje voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Het Wod Winkeltje worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening: Klantenbeheer en financiële administratie.
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen Klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Het Wod Winkeltje heeft gegevens van jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese algemene Verordening Gegevensbeschereming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zondig wijzigen in je account. Als je de persoon gegevens wilt zien die bij Het Wod Winkeltje over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Het Wod Winkeltje. Je kunt verzoeken dat Het Wod Winkeltje je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperken van verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden ook het recht om Het Wod Winkeltje te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar:

Als je een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Het Wod Winkeltje of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Het Wod Winkeltje te verkrijgen. Het Wod Winkeltje zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zij dat Het Wod Winkeltje je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Het Wod Winkeltje:

Een verzoek kan verstuurd worden aan info@hetwodwinkeltje.nl. Het Wod Winkeltje zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Het Wod Winkeltje een dergelijk verzoek ontvangen heeft. Indien Het Wod Winkeltje je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de Persoonsgegevens

Het kan zij  dat Het Wod Winkeltje verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen of voor het voltooien van de overeenkomst.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over  dit Privacy Statement en de wijze  waarop Het Wod Winkeltje je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen aan info@hetwodwinkeltje.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Het Wod Winkeltje jouw gegevens verwerkt kun je een email sturen naar info@hetwodwinkeltje.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.