Inleiding

Wodstuff.eu (Hierna wodstuff genoemd) neemt jouw Privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welke doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@wodstuff.eu

Wie is Wodstuff?

Wodstuff is onderdeel van d-Once. d-Once is een eenmanszaak kantoorhoudend te (2731EZ) Benthuizen aan de Christinastraat 42 (LET OP: Dit is geen bezoekadres) en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63350513.

d-Once is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door wodstuff de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt wodstuff jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinde waarvoor wodstuff persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij telkens aangegeven welke gegevens wodstuff voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door wodstuff worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening: Klantenbeheer en financiële administratie.
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen Klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, Email adres, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wodstuff heeft gegevens van jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese algemene Verordening Gegevensbeschereming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zondig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij wodstuff over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij wodstuff. Je kunt verzoeken dat wodstuff je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperken van verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden ook het recht om wodstuff te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar:

Als je een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van wodstuff of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van wodstuff te verkrijgen. wodstuff zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wodstuff je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door wodstuff:

Een verzoek kan verstuurd worden aan info@wodstuff.eu. Wodstuff zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wodstuff een dergelijk verzoek ontvangen heeft. Indien wodstuff je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de Persoonsgegevens

Het kan zijn dat wodstuff verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen of voor het voltooien van de overeenkomst.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wodstuff je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen aan info@wodstuff.eu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wodstuff jouw gegevens verwerkt kun je een email sturen naar hetzelfde mailadres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.